Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit program de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internaţional în peste 100 de ţări și numără până în prezent peste 15 milioane de persoane înregistrate în program.
 
Permisul ECDL oferă deţinătorului său o bază standard de cunoştinţe IT necesară în noua societate informaţională ce se află în continuă dezvoltare. 
 
Cu ajutorul Permisului ECDL vă puteţi creşte gradul de mobilitate profesională şi puteţi utiliza calculatorul în mod eficient şi productiv indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de activitate.

ECDL este menţionat ca standard de referinţă în ceea ce priveşte certificarea competenţelor şi cunoştinţelor de utilizare a calculatorului în vederea completării CV-ului Europass
http://eures.anofm.ro/instruct_cv_europass_ro.pdf  
 
Permisul ECDL obţinut este valabil pe o perioadă nedeterminată, competenţele digitale fiind certificate pe viaţă, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susţinerii examinării.


În afara Europei, programul ECDL este cunoscut drept ICDL - International Computer Driving Licence.

 

Ministerul Educaţiei din România a urmărit constant integrarea tehnologiei în activitățile educaționale, implementând programe de investiție în modernizarea și dotarea școlilor cu echipamente ICT și promovând sisteme de învățare și predare asistate de computer.

ECDL ROMANIA și Ministerul Educaţiei au colaborat cu succes în perfecționarea sistemului educațional din România începând cu anul 2004, când au semnat un acord prin care cele mai bune 200 de licee din România au beneficiat de suportul ECDL ROMANIA în acreditarea drept centre de testare ECDL. Acordul de colaborare a urmărit de asemenea asimilarea programei ECDL în programa școlară din învățământul preuniversitar.

În anul 2011 un nou parteneriat 
“Educație pentru Societatea Informațională“ continuă strategia de implementare a certificării ECDL în învățământul românesc având de această dată la bază îndeplinirea obiectivelor menționate și în Pactul Național pentru Educație și Strategia “Educație și Cercetare pentru Societatea Cunoașterii.
Prin acest acord “Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului recunoaște certificarea ECDL, Permisul European de Conducere a Computerului, obținut în baza standardelor ECDL, drept un atestat de operator pe computer cu valabilitate în sistemul de învățământ”.


Permisul ECDL reprezintă un beneficiu important atât pentru 
elevi și studenți, cât și pentru profesori.


  •   Permisul ECDL nu expiră.
    ** Seria de înregistrare ECDL este unică şi nu are perioadă limitată de valabilitate.
    ***Orice tip de Permis ECDL este recunoscut internaţional.

 

 

Bacalaureat

 
 
Începând cu anul școlar 2009 – 2010 toți elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.

Certificările 
ECDL PROFIL START BAC şi  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de Competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului Naţional cu Permisul ECDL şi au aceeaşi recunoaştere internaţională şi valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL. 

Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat:


- “utilizator avansat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL START BAC în baza unei Serii de înscriere generală unică ECDL
- “utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC în baza unei Serii de înscriere generală unică ECDL
- „utilizator de nivel mediu”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL Start în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL
- „utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL Complet în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL
 


Programa pentru obținerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregătească chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competențe digitale de la Bacalaureat.


*   Permisul ECDL nu expiră.
** Seria de înregistrare ECDL este unică şi nu are perioadă limitată de valabilitate.
***Orice tip de Permis ECDL este recunoscut internaţional.
 
Modificare programa ECDL

ECDL ROMANIA va efectua tranzitia la programa analitica versiunea 6.0 in cadrul tuturor centrelor acreditate ECDL incepand cu data de 01.04.2019, pentru urmatoarele module:

·         Editare de text

·         Calcul tabelar

·         Utilizare baze de date

·         Prezentari

 

Pe site-ul ECDL au fost incarcate noile programe analitice versiunea 6.0 (care vor intra in vigoare incepand cu 01.04.2019), precum si o analiza comparativa a tematicilor intre programa analitica 6.0 si 5.0 astfel incat sa fie usor de remarcat schimbarile efectuate si notiunile nou introduse. Modificarile sunt minore. Aceste documente se regasesc spre descarcare in partea de jos a paginii aferente fiecarui modul ECDL:

·         Editare de text https://ecdl.ro/articol/editare-de-text_75.html#page

·         Calcul tabelar - https://ecdl.ro/articol/calcul-tabelar_76.html#page

·         Prezentari - https://ecdl.ro/articol/prezentari_77.html#page

·         Baze de date - https://ecdl.ro/articol/baze-de-date_198.html#page

 

 

Materiale suplimentare pentru pregatirea examinarilor 2019:

 

Word: https://www.ecdl.ro/uploads/produse/addendum_Syllabus_6_-_Word_2010.pdf

Excel: https://www.ecdl.ro/uploads/produse/addendum_Syllabus_6_-_Excel_2010.pdf