Descriere proiect


„Destination: Happiness!” este un proiect cu o durată de 2 ani (2019-2020) care are ca scop dezvoltarea unui parteneriat strategic între 5 școli europene din Polonia, Cehia, România, Lituania și Grecia. Este conceput astfel încât profesori care predau diferite discipline, psihologi, pedagogi, specialiști, părinți și liceeni (15-19 ani) să poată contribui la implementarea proiectului prin îmbogățirea cunoștințelor despre fericire și a diferitelor modalități de creare și menținere a unei stări de bine pentru a îmbunătăți calitatea vieții.

Proiectul constă în patru module, fiecare gravitând într-un mod unic în jurul conceptului de fericire. Acestea se desfășoară pe baza etapelor ciclului de proiect: investigarea, planificarea, luarea de măsuri și evaluarea. Fiecare modul va consolida cunoștințele participanților legate de conceptual cheie al proiectului, inclusiv beneficiile fericirii, sursele sale, obstacole și amenințări. În afară de diferitele metode de cercetare și prezentare a concluziilor la care vor apela, participanții vor fi încurajați să se implice în activități nonformale, să reflecteze, să propună soluții la diverse probleme sau să se exprime într-un mod artistic. Prin utilizarea unor metode de lucru diverse, participanții își vor dezvolta abilitățile de gândire critică, de cercetare, comunicare, colaborare și auto-gestionare. Produsele care vor rezulta din parcurgerea activităților necesită motivație, o atitudine pozitivă și responsabilitate din partea participanților. Toate aceste abilități sunt necesare pentru performanță atât la nivel academic cât și în carieră.

Obiectivele proiectului


  1. elevii să folosească cu încredere și în mod critic o varietate de instrumente TIC pentru a produce podcast-uri, blog-uri și post-uri, infographics, wiki-uri, sondaje, postere etc.;
  2. elevii să-și comunice ideile și opiniile în limba engleză într-o varietate de forme (scrisă, orală, formală și non-formală), să conștientizeze nevoia de înțelegere interculturală și să demonstreze o atitudinea pozitivă și apreciativă la adresa diversității culturale.
  3. elevii să identifice nevoi și să inițieze, să planifice, să gestioneze, să implementeze și să evalueze activități cu conștientizarea implicațiilor etice, încercând diferite roluri și dând dovadă de motivație și hotărâre în atingerea obiectivelor stabilite.
  4. profesorii să exploreze diferite tehnici de predare și învățare și să dezvolte noi strategii de predare care vor fi implementate în școlile partenere.
  5. elevii și profesorii să coopereze transnațional cu partenerii din proiect și la nivel național cu partenerii și instituțiile locale.

Parteneri


  • Colegiul Național Grigore Moisil, România
  • Prywatne Liceum Ogolnoksztalcace im. I.J. Paderewskiego, Polonia
  • Stredni prumyslova skola a Obchodni akademie Uhersky Brod, Cehia
  • Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija, Lituania
  • 6 GEL KAVALAS, Grecia

Conectati-vă cu noi!


Ne puteți găsi online la:

Activitati


MODULUL 2

La finalul lunii martie, elevii Colegiului Național Grigore Moisil implicați în proiectul Erasmus+ (Destination Happiness), au finalizat cu succes Modulul 2, Roots of Stress,...