BEACONING (Breaking Educational Barriers with Contextualized, Pervasive and Gameful Learning), este un proiect de cercetare È™i inovare finanÈ›at prin programul european Horizon 2020. Acesta este realizat de un consorÅ£iu format din 15 parteneri, între care È™i SIVECO România, coordonat de Disruptive Media Learning Lab (DMLL) din cadrul Universității Coventry (UK). Proiectul se concentrează pe învăţarea neîntreruptă, oriunde ÅŸi oricând, prin exploatarea tehnicilor È™i a tehnologiilor de tip “context-aware” (sisteme care se adaptează la contextul în care sunt utilizate) È™i de tip “gamification” (transpunerea unui context obiÈ™nuit de învățare într-o situaÈ›ie asemănătoare unui joc), care fac parte din abordarea învățării bazate pe probleme (Problem-Based Learning).
BEACONING reprezintă o bază de referinţă în domeniul tehnologiilor educaÈ›ionale multiple, prin dezvoltarea È™i implementarea unei platforme educaÈ›ionale care îmbină spaÈ›iul fizic cu cel virtual. Aceasta oferă oportunități pentru noua eră digitală, punând laolaltă cunoÈ™tinÈ›ele dobândite prin mijloace formale, non-formale È™i informale ÅŸi dezvoltând abilitățile cursanÈ›ilor, cu È™i fără dizabilități.

https://beaconing.eu/

BEACONING este derulat de un consorÅ£iu format din 15 parteneri, între care È™i SIVECO România ÅŸi este coordonat de Disruptive Media Learning Lab (DMLL) din cadrul Universității Coventry (UK).

ConsorÈ›iul proiectului este format din următoarele organizaÅ£ii: Coventry University (UK), Heriot-Watt University (UK), BIBA - Bremer Institut Fuer Produktion Und Logistik Gmbh (Germania), Inesc Tec (Portugalia), Universidad Complutense De Madrid (Spania), Ort France (FranÈ›a), Succubus Interactive Sarl (FranÈ›a), Advanced Technology Systems (România), Imaginary (Italia), Geomotion Games Sl (Spania), Ifinity Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia (Polonia), Playsoft (FranÈ›a), Sebit Egitim Ve Bilgi Teknolojileri Anonim Sirketi (Turcia), Hands Free Computing Limited (UK) Și SIVECO România.

De-a lungul celor 3 ani, rezultatele BEACONING au fost testate în cadrul a 5 proiecte pilot de mari dimensiuni, implementate în cinci țări (FranÈ›a, Israel, Grecia Turcia, È™i România) ÅŸi care vor antrena 5.000 de profesori, părinÈ›i È™i elevi. 

Pentru activitatea desfășurată în cadrul acestui proiect, Colegiul NaÈ›ional "Grigore Moisil" a fost selectat ca È™i Școală BEACONING RO.