Descriere proiect


"On Air Together!" este un proiect de 2 ani care urmărește dezvoltarea unui parteneriat strategic între 5 licee europene cu experiențe și background-uri diferite. Profesori de istorie, literatură, limbi străine, artă, TIC și educație antreprenorială vor lucra împreună cu elevii de liceu (15-19 ani) în vederea creării unei platforme radio online, care va difuza știri, reportaje și muzică de la școlile partenere, din regiunile și țările lor. Activitățile de învățare/predare/ instruire transnaționale au fost planificate pentru ca elevii să își dezvolte abilitățile lingvistice, să dobândească o perspectivă internațională, să-și consolideze motivația pentru învățare și să conștientizeze existența similitudinilor și diversității în cadrul comunității europene, precum și pentru ca profesorii să facă schimb de experiență și expertiză în legătură cu modul în care alte țări din UE folosesc abordări educaționale moderne. Realizarea acestor obiective nu ar fi posibilă fără natura transnațională a proiectului. Caracterul interdisciplinar al proiectului va contribui la dezvoltarea unei abordări holistice care promovează competențe cheie esențiale pentru învățarea de-a lungul vieții din cadrul european de referință. Elevii vor putea să "exprime și să interpreteze concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii în formă orală și scrisă (ascultare, vorbire, citire și scriere) și să interacționeze lingvistic într-un mod adecvat și creativ într-o gamă completă de contexte sociale și culturale"(Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții).

Obiectivele proiectului


 1. elevii să folosească cu încredere și în mod critic o varietate de instrumente TIC pentru a produce podcast-uri, blog-uri și post-uri, infographics, wiki-uri, sondaje, postere etc.;
 2. elevii să-și comunice ideile și opiniile în limba engleză într-o varietate de forme (scrisă, orală, formală și non-formală), să conștientizeze nevoia de înțelegere interculturală și să demonstreze o atitudinea pozitivă și apreciativă la adresa diversității culturale.
 3. elevii să identifice nevoi și să inițieze, să planifice, să gestioneze, să implementeze și să evalueze activități cu conștientizarea implicațiilor etice, încercând diferite roluri și dând dovadă de motivație și hotărâre în atingerea obiectivelor stabilite.
 4. profesorii să exploreze diferite tehnici de predare și învățare și să dezvolte noi strategii de predare care vor fi implementate în școlile partenere.
 5. elevii și profesorii să coopereze transnațional cu partenerii din proiect și la nivel național cu partenerii și instituțiile locale.

Elevii selectați în echipa de proiect vor participa la ateliere de lucru și la alte activități conexe. Aceștia vor parcurge sub îndrumarea profesorilor din echipa de proiect următoarele module:

Modulul 1

A1 Competiție locală în vederea realizării logo-ului proiectului și o competiție transnațională finală prin eTwinning
A2 Analiza interviului ca gen jurnalistic
A3 Analiza istoriei radioului și a jurnalismului
A4 Etica în jurnalism și cercetare
A5 Crearea unei platforme radio online, a unui blog și a unor canale de social media
A6 Realizarea de interviuri și înregistrarea de podcast-uri pentru radio

Modulul 2

A7 Stabilirea cooperării cu postul de radio local, vizitarea postului de radio
A8 Analiza știrilor ca gen jurnalistic
A9 Scrierea și înregistrarea buletinelor de știri pentru radio
A10 Înregistrarea de tutoriale pentru realizarea de interviuri și știri
A11 Ateliere de lucru despre jurnalism în social media

Modulul 3

A12 Analiza recenziei ca gen jurnalistic
A13 Crearea unui plan de afaceri pentru crearea unui post de radio online
A14 Crearea unei liste de melodii europene
A15 Realizarea de interviuri cu muzicieni locali și scrierea de recenzii de muzică
A16 Înregistrarea de tutoriale despre jurnalismul muzical

Modulul 4

A17 Analiza reportajului ca gen jurnalistic (cu accent pe reportajele sociale și reportajele de călătorie)
A18 Crearea unui reportaj social pe o problemă socială actuală
A19 Organizarea unui eveniment care să vizeze creșterea gradului de conștientizare a problemei sociale găsite în timpul cercetărilor pentru reportaj
A20 Înregistrarea de tutoriale despre realizarea reportajelor
A21 Crearea de materiale publicitare pentru proiect – postere, video clipuri, flyere
A22 Evaluarea proiectului
A23 Diseminarea proiectului

Elevii selectati vor participa la următoarele mobilități:

 • Croația, Zagreb
 • Cehia, Uhersky Brod
 • Grecia, Kavala

Parteneri


 • Prywatne Liceum Ogolnoksztalcace im. I.J. Paderewskiego, Polonia
 • Stredni prumyslova skola a Obchodni akademie Uhersky Brod, Cehia
 • XI. GIMNAZIJA, Croatia
 • 6 GEL KAVALAS, Grecia

Activitati


Mobilitate Cehia

Orășelul Uhersky-Brod din Republica Cehă a găzduit în perioada 5-8 noiembrie prima întâlnire transnațională din cadrul proiectului Erasmus+ On Air, Together”....