ON AIR TOGETHER!

Proiect nr. 2017-1-PL01-KA219-038312_5

PROIECT ERASMUS + Actiunea Cheie 2 – Proiecte de parteneriat strategic pentru educație școlară (doar între școli)

 

Proiect aprobat pentru finantare, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+ - perioada de derulare 01.09.2017-30.08.2019

 

ANUNÈš DE SELECÈšIE A ELEVILOR PARTICIPANÈšI

 

Ca urmare a aprobării finanțării proiectului cu titlul ON AIR TOGETHER!, cu nr. de referința 2017-1-PL01-KA219-038312_5, PROIECT ERASMUS + Actiunea Cheie 2 – Proiecte de parteneriat strategic pentru educație școlară (doar între școli),  în baza contractului de finantare încheiat cu ANPCDEFP, Colegiul National „Grigore Moisil” din Bucuresti va organiza un concurs de selecție pentru un numar de 12 elevi, care vor participa la activitățile organizate la Colegiul National „Grigore Moisil”, dar si la mobilitățile din Croatia, Cehia, Grecia.

 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

 • Descrierea proiectului

"On Air Together!" este un proiect de 2 ani care urmărește dezvoltarea unui parteneriat strategic între 5 licee europene cu experiențe și  background-uri diferite. Profesori de istorie, literatură, limbi străine, artă, TIC și educație antreprenorială vor lucra împreună cu elevii de liceu (15-19 ani) în vederea creării unei platforme radio online, care va difuza știri, reportaje și muzică de la școlile partenere, din regiunile și țările lor. Activitățile de învățare/predare/ instruire transnaționale au fost planificate pentru ca elevii să își dezvolte abilitățile lingvistice, să dobândească o perspectivă internațională, să-și consolideze motivația pentru învățare și să conștientizeze existența similitudinilor și diversității în cadrul comunității europene, precum și pentru ca profesorii să facă schimb de experiență și expertiză în legătură cu modul în care alte țări din UE folosesc abordări educaționale moderne. Realizarea acestor obiective nu ar fi posibilă fără natura transnațională a proiectului. Caracterul interdisciplinar al proiectului va contribui la dezvoltarea unei abordări holistice care promovează competențe cheie esențiale pentru învățarea de-a lungul vieții din cadrul european de referință. Elevii vor putea să "exprime și să interpreteze concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii în formă orală și scrisă (ascultare, vorbire, citire și scriere) și să interacționeze lingvistic într-un mod adecvat și creativ într-o gamă completă de contexte sociale și culturale"(Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții).

 

 • Parteneri

 

Prywatne Liceum Ogolnoksztalcace im. I.J. Paderewskiego, Polonia

Stredni prumyslova skola a Obchodni akademie Uhersky Brod, Cehia

 1. GIMNAZIJA, Croatia

6 GEL KAVALAS, Grecia

 

 • Obiective

Se așteaptă ca:

 1. elevii să folosească cu încredere și în mod critic o varietate de instrumente TIC pentru a produce podcast-uri, blog-uri și post-uri, infographics, wiki-uri, sondaje, postere etc.
 2. elevii să-și comunice ideile și opiniile în limba engleză într-o varietate de forme (scrisă, orală, formală și non-formală), să conștientizeze nevoia de înțelegere interculturală și să demonstreze o atitudinea pozitivă și apreciativă la adresa diversității culturale.
 3. elevii să identifice nevoi și să inițieze, să planifice, să gestioneze, să implementeze și să evalueze activități cu conștientizarea implicațiilor etice, încercând diferite roluri și dând dovadă de motivație și hotărâre în atingerea obiectivelor stabilite.
 4. profesorii să exploreze diferite tehnici de predare și învățare și să dezvolte noi strategii de predare care vor fi implementate în școlile partenere.
 5. elevii și profesorii să coopereze transnațional cu partenerii din proiect și la nivel național cu partenerii și instituțiile locale.

Elevii selectați vor participa la ateliere de lucru și la activități conexe proiectului în afara orelor de curs. Aceștia vor parcurge sub îndrumarea profesorilor din echipa de proiect următoarele module:

Modulul 1
A1 Competiție locală în vederea realizării  logo-ului proiectului și o competiție transnațională finală prin eTwinning
A2 Analiza interviului ca gen jurnalistic
A3 Analiza istoriei radioului și a jurnalismului
A4 Etica în jurnalism și cercetare
A5 Crearea unei platforme radio online, a unui blog și a unor canale de social media
A6 Realizarea de interviuri și înregistrarea de podcast-uri pentru radio

Modulul 2
A7 Stabilirea cooperării cu postul de radio local, vizitarea postului de radio
A8 Analiza știrilor ca gen jurnalistic
A9 Scrierea și înregistrarea buletinelor de știri pentru radio
A10 Înregistrarea de tutoriale pentru realizarea de interviuri și știri
A11 Ateliere de lucru despre jurnalism în social media

Modulul 3
A12 Analiza recenziei ca gen jurnalistic
A13 Crearea unui plan de afaceri pentru crearea unei posturi de radio online
A14 Crearea unei liste de melodii europene
A15 Realizarea de interviuri cu muzicieni locali și scrierea de recenzii de muzică
A16 Înregistrarea de tutoriale despre jurnalismul muzical

Modulul 4
A17 Analiza reportajului ca gen jurnalistic (cu accent pe reportajele sociale și reportajele de călătorie)
A18 Crearea unui reportaj social pe o problemă socială actuală
A19 Organizarea unui eveniment care să vizeze creșterea gradului de conștientizare a problemei sociale găsite în timpul cercetărilor pentru reportaj
A20 Înregistrarea de tutoriale despre realizarea reportajelor
A21 Crearea de materiale publicitare pentru proiect – postere, video clipuri, fyere
A22 Evaluarea proiectului
A23 Diseminarea proiectului

 Elevii selectati vor participa la următoarele mobilități:

- Croația, Zagreb – 4 elevi

- Cehia, Uhersky Brod – 4 elevi

- Grecia, Kavala – 4 elevi

Profil grup țintă

 • 12 elevi și 2 rezerve, elevii de liceu (15-19 ani)
 • cunoașterea limbii engleze la nivel minim B1 din Cadrul European Comun de Referință al Limbilor Străine;
 • elevi motivați, cu rezultate bune la învățătură, comportament ireproșabil

 Selecția grupului țintă de participanți se va realiza prin promovarea unei metodologii care asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese.

 

Metode de selecție și ponderea probelor în rezultatul final:

- Scrisoare de motivație în limba engleză (250-300 de cuvinte) - 30%

Scrisoarea trebuie să cuprindă: o scurta descriere a candidatului; motivele pentru care ar trebui selectat, așteptările candidatului legate de proiect.

- Proba de evaluare  la limba engleză - 35%

Proba constă în realizarea unui eseu reflectiv pe o temă dată. (200-300 de cuvinte)

-  Proba de evaluare practică a competențelor TIC - 35%

Proba constă în realizarea unei prezentări multimedia pe o temă dată.

 

Calendarul desfășurării procesului de selecție a participanților

16-21 noiembrie 2017

 

Depunerea la secretariat a următoarelor documente: cerere de înscriere, acord parental, scrisoare de motivație

   

22  noiembrie   2017

Afișarea repartizării pe zile și săli la probele scrise și practice

23-24 noiembrie 2017

Desfășurarea probelor scrise și practice

27 noiembrie 2017

 

Afișarea rezultatelor la avizierul elevilor, pe site-ul liceului 

Cererea de înscriere însoțită de acordul parental și scrisoarea de motivație va fi înregistrată la secretariatul școlii.