În secțiunea EXAMENE - Evaluare națională clasa a VIII-a am postat cererea de contestație pentru Examenul de Evaluare Nationala 2020. 

 

Programul de depunere a contestațiilor:

· 22.06.2020 între orele 16:00 – 19:00

· 23.06.2020 între orele 8:00 – 12:00

 

Modalitatea de depunere:

· La unitatea de învățământ – cererile se ridică de la secretariatul școlii.

· On-line, scanate, pe adresa de e-mail inscrieri.moisil@gmail.com 

 

Notă:

· Candidații care depun contestații își asumă prevederile art. 9 alin 1. din OMEN 916/2019 cu modificările și completările ulterioare conform căruia “nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere și reprezintă nota finală obținută de candidat la proba respectivă care nu mai poate fi modificată”.

· În cazul candidatului minor cererea este semnată și de către părinte/reprezentantul legal al acestuia.

· Cererea de contestații se depun pentru fiecare disciplină în parte.

· Cererile depuse în afara intervalului menționat anterior nu vor fi luate în considerare.