GRAFICUL de desfășurare al testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din 22.12.2022

 Conform Hotărârii nr. 7/25.11.2022 a Consiliului de Administrație al Colegiului Național „Grigore Moisil” testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitate, se va desfășura conform următorului grafic:

1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 19.12.2022, între orele 08:00-16:00

2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 20.12.2022

3. Proba scrisă și interviul – 21.12.2022 (proba scrisa: 9.00-12.00, interviu: 12.30-13.30)

4. Contestatii – 22.12.2022, interval orar: 8.00-9.00

5. Rezolvare contestatii - 22.12.2022, ora 9.00-10.00

6. Afisarea listei finale – 22.12.2022, ora 11.00

 Testarea se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR

Prof. BOBOCEA DANA-CORINA