Având în vedere adresa Ministerului Educației – Direcția Generală Învățământ Preuniversitar nr. 2555/DGIP/2704/2021 înregistrată la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr 8595/27.04.2021, cu privire la perioada în care se pot desfășura probe scrise/practice în vederea admiterii în clasa a V-a, data stabilită în Consiliul de Administrație al Colegiului Național Grigore Moisil pentru concursul de selecție în vederea admiterii în clasa a V-a pentru anul școlar 2021-2022 este 03.07.2021.

Calendarul va fi completat în consecintă.