ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE IN CLASA a IX-a

  • Adeverinta originala de la evaluarea nationala
  • copie conform cu originalul dupa testul bilingv emis de scoala gimnaziala
  • foaia matricola clasele I – VIII
  • copie dupa certificatul de nastere si CI elev
  • copie simpla dupa CI/BI parinti 
  • fisa medicala

PROGRAM  DEPUNERE  DOSARE

13.07.2017   - ORAR 9.00-16.00

14.07.2017  - ORAR 8.00-16.00

17.07.2017  - ORAR 8.00-12.00

 

TESTUL DE SELECTIE PENTRU CLASA DE MATEMATICA INFORMATICA INTENSIV INFORMATICA SE SUSTINE LUNI 17.07.2017 IN INTERVALUL ORAR 12.00-13.00

 Specializarea matematica – informatica, intensiv informatica :

 Pentru admiterea la aceasta specializare  se va organiza in data de 17.07.2017 ora 12.00, test de  perspicacitate si logica matematica . Modele de teste  se afla postate pe site-ul unitatii :

http://moisil.ro

Testul va dura 45 de minute.

Media  de admitere la profilul real, specializarea  matematica informatica  intensiv informatica va fi obtinuta astfel :25% nota de  la matematica la evaluarea nationala si 75% nota la testul de perspicacitate si logica matematica

 In caz de punctaje egale  se vor lua in ordine urmatoarele criterii de departajare :

  • media de admitere in liceu
  • nota la matematica la evaluarea nationala
  • diplome obtinute la concursurile de profil , in gimnaziu.

Specializarea matematica – informatica, intensiv limba engleza

 Pentru admiterea la profilul real , specializarea  matematica informatica intensiv limba engleza, se va tine cont de optiunea elevului si de promovarea testului bilingv la limba engleza.

  Ordinea repartizarii elevilor , care opteaza pentru aceasta clasa,  va fi ordinea  descrescatoare a mediilor de admitere .