Conform Hotararii Consiliului de Administratie din data de 29.06.2022, examenele de diferente pentru elevii care solicita transfer cu schimbarea profilului vor avea loc in data de 13.07.2022 ora 9:00.