1. CERERE DE ÎNSCRIERE

 

LA CONCURSUL DE SELECÅ¢IE ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+

ON AIR TOGETHER!

Nr. de referință 2017-1-PL01-KA219-038312_5

 

 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………, CNP……………………, C.I. seria ……….., nr. ……………, domiciliat/ă în localitatea ……….……………….., sector ….…………….., strada………………………., nr. ………, bl. ………., sc. ….,et. …, ap. …. telefon …………………, adresă e-mail ……………….……………………..., elev/ă în clasa ………. la Colegiul NaÈ›ional Grigore Moisil doresc să particip la concursul de selecÈ›ie pentru  echipa de elevi participanÈ›i în cadrul proiectului ON AIR TOGETHER! cu nr. 2017-1-PL01-KA219-038312_5 care se va derula în perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2019 în parteneriat cu È™coli din CroaÈ›ia, Cehia, Polonia, Grecia.

            Declar că am citit anunÈ›ul de selecÈ›ie È™i că am luat notă de prevederile procedurii de selecÈ›ie.

 

 

 

 

Data                                                                                                       Semnătura

 

2. ACORD PARENTAL

 

Subsemnatul/a …………………………………………………, CNP……………………, C.I. seria ……….., nr. ……………, domiciliat/ă în localitatea ……….……………….., sector ….…………….., strada………………………., nr. ………, bl. ………., sc. ….,et. …, ap. …. telefon …………………, adresă e-mail ……………….……………………..., în calitate de părinte/turore al elevului/elevei ………………………………………………… sunt de acord cu participarea fiului/fiicei mele la concursul de selecÈ›ie  pentru proiectul Erasmus+ ON AIR TOGETHER! cu nr. de referință 2017-1-PL01-KA219-038312_5 care se va derula în perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2019 în parteneriat cu È™coli din CroaÈ›ia, Cehia, Polonia, Grecia.

            Declar că am citit anunÈ›ul de selecÈ›ie È™i că am luat notă de prevederile procedurii de selecÈ›ie.

 

 

 

Data                                                                                                       Semnătura