1. CERERE DE ÎNSCRIERE

 

LA CONCURSUL DE SELECŢIE ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+

ON AIR TOGETHER!

Nr. de referință 2017-1-PL01-KA219-038312_5

 

 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………, CNP……………………, C.I. seria ……….., nr. ……………, domiciliat/ă în localitatea ……….……………….., sector ….…………….., strada………………………., nr. ………, bl. ………., sc. ….,et. …, ap. …. telefon …………………, adresă e-mail ……………….……………………..., elev/ă în clasa ………. la Colegiul Național Grigore Moisil doresc să particip la concursul de selecție pentru  echipa de elevi participanți în cadrul proiectului ON AIR TOGETHER! cu nr. 2017-1-PL01-KA219-038312_5 care se va derula în perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2019 în parteneriat cu școli din Croația, Cehia, Polonia, Grecia.

            Declar că am citit anunțul de selecție și că am luat notă de prevederile procedurii de selecție.

 

 

 

 

Data                                                                                                       Semnătura

 

2. ACORD PARENTAL

 

Subsemnatul/a …………………………………………………, CNP……………………, C.I. seria ……….., nr. ……………, domiciliat/ă în localitatea ……….……………….., sector ….…………….., strada………………………., nr. ………, bl. ………., sc. ….,et. …, ap. …. telefon …………………, adresă e-mail ……………….……………………..., în calitate de părinte/turore al elevului/elevei ………………………………………………… sunt de acord cu participarea fiului/fiicei mele la concursul de selecție  pentru proiectul Erasmus+ ON AIR TOGETHER! cu nr. de referință 2017-1-PL01-KA219-038312_5 care se va derula în perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2019 în parteneriat cu școli din Croația, Cehia, Polonia, Grecia.

            Declar că am citit anunțul de selecție și că am luat notă de prevederile procedurii de selecție.

 

 

 

Data                                                                                                       Semnătura