ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE INSCRIERE

  1.  Adeverinta originala cu media de admitere la liceu
  2.  Copie conform cu originalul dupa anexa la fisa de inscriere pentru sustinerea probei de limba moderna (testul bilingv) emisa de scoala gimnaziala (acolo unde este cazul)
  3.  Foaia matricola clasele 0 – VIII
  4.  Copie dupa certificatul de nastere si CI elev (completata cu nr telefon si adresa de e-mail)
  5.  Copie CI parinti (completate cu nr telefon si adresa de e-mail)
  6.  Fisa medicala
  7. Fisa de inscriere (se completeaza la unitatea scolara in functie de profil si specializare)

 

PROGRAM  DEPUNERE  DOSARE

15.07.2022 – ORAR 8:00-18:00

18.07.2022 – ORAR 8:00-16:00

19.07.2022 – ORAR 8:00-16:00

20.07.2022 – ORAR 8:00-16:00

 

 NU ESTE NECESARA PROGRAMARE TELEFONICA!