BEACONING (Breaking Educational Barriers with Contextualized, Pervasive and Gameful Learning), este un proiect de cercetare și inovare finanțat prin programul european Horizon 2020. Acesta este realizat de un consorţiu format din 15 parteneri, între care și SIVECO România, coordonat de Disruptive Media Learning Lab (DMLL) din cadrul Universității Coventry (UK). Proiectul se concentrează pe învăţarea neîntreruptă, oriunde şi oricând, prin exploatarea tehnicilor și a tehnologiilor de tip “context-aware” (sisteme care se adaptează la contextul în care sunt utilizate) și de tip “gamification” (transpunerea unui context obișnuit de învățare într-o situație asemănătoare unui joc), care fac parte din abordarea învățării bazate pe probleme (Problem-Based Learning).
BEACONING reprezintă o bază de referinţă în domeniul tehnologiilor educaționale multiple, prin dezvoltarea și implementarea unei platforme educaționale care îmbină spațiul fizic cu cel virtual. Aceasta oferă oportunități pentru noua eră digitală, punând laolaltă cunoștințele dobândite prin mijloace formale, non-formale și informale şi dezvoltând abilitățile cursanților, cu și fără dizabilități.

https://beaconing.eu/

 

Pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului BEACONING, Colegiul Național "Grigore Moisil" a fost selectat ca și Școală BEACONING RO.