OLIMPIADA DE BIOLOGIE, ETAPA PE SECTOR

27 IANUARIE, 2018

TRANȘE DE PREMIERE

 - Premiul I    – 100 – 90p

- Premiul II   –  89 – 80p

- Premiul III  –  79 – 70p

- Mențiune    –  69 – 60p

           SUNT DECLARATI CALIFICAȚI PENTRU FAZA PE MUNICIPIU ELEVII CARE AU OBȚINUT CEL PUȚIN 70 PUNCTE LA PROBA SCRISĂ LA FAZA PE SECTOR!

ANUNȚ IMPORTANT

 Contestațiile se depun luni -  29  ianuarie  2018 , în intervalul orar 10.00-15.00,  la secretariatul unității școlare unde s-a desfășurat olimpiada, cu număr de înregistrare și cu respectarea prevederilor ordinului MECTS 3035/10.01.2012.  

Art. 49

(4) - Elevii participanţi pot contesta  numai punctajul iniţial al propriei lucrări scrise/propriului produs.

(5) Înainte de depunerea contestației, elevul poate solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența unui membru al comisiei de evaluare.

 (6) În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de comisie nu este în concordanță cu baremul afișat, acesta poate depune contestație.

 - Afișarea rezultatelor la contestații – marți, 30  ianuarie, după ora 18.00 , la avizierul unității școlare unde s-a desfășurat olimpiada şi / sau pe site-ul unității școlare.