Începând cu data de 27.04.2020 înscrierile pentru concursul de selecÈ›ie clasa a V-a 2020-2021 se vor face doar on-line. Termenul limită pentru depunerea acestora este 29.05.2020. Cererile care au fost deja depuse la secretariatul È™colii rămân valabile.

Cererea de înscriere este disponibilă pe site-ul liceului în secÈ›iunea EXAMENE - Admitere clasa a V-a.

Cererea se descarcă, se completează electronic, se salvează È™i se trimite la adresa de e-mail inscrieri.moisil@gmail.com 

Nu sunt necesare alte documente pentru înscrierea la concurs.

Pentru confirmarea înscrierii, verificaÈ›i în data de 05.06.2020 site-ul liceului unde, în secÈ›iunea EXAMENE - Admitere clasa a V-a, va fi publicată lista tuturor candidaÈ›ilor înscriÈ™i. Eventualele erori se vor semnala la aceeaÈ™i adresă de e-mail la care s-a făcut înscrierea, până la data de 10.06.2020.

Metodologia, tematica È™i bibliografia de concurs rămân neschimbate. Calendarul va suferi modificări, în funcÈ›ie de programarea examenelor naÈ›ionale, modificări care vor fi publicate odată cu publicarea datei de concurs. 

Data concursului va fi anunÈ›ată în cel mai scurt timp după publicarea oficială a calendarului examenelor naÈ›ionale È™i în funcÈ›ie de precizările legate de asigurarea distanțării sociale.