Pentru anul școlar 2021-2022 locurile libere la clase în vederea efectuării transferurilor sunt:

Clasa a X-a A matematică-informatică intensiv informatică – 1 loc

Clasa a X-a D științe ale naturii – 3 locuri

Clasa a XI-a E științe sociale intensiv limba engleză – 1 loc

Clasa a XI-a F filologie intensiv limba engleză – 1 loc

Conform legii 185/20.08.2020 cu privire la modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 efectivele de elevi la clasă sunt următoarele.

-        -     “învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 26;” (Articolul 63 alineatul (1), litera d))

-        -     “învăţământul liceal şi profesional: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30;” (Articolul 63 alineatul (1), litera e))

“În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona peste efectivul maxim, cu cel mult 3 preşcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1).” (Articolul 63, alineatul (3))