Evenimentul de formare comună pe termen scurt în cadrul parteneriatului strategic Erasmus + „Destination: Happiness!” a avut loc în perioada 19 - 21 noiembrie 2019 la 6 GEL KAVALAS, Grecia.

Întâlnirea a debutat cu o ceremonie de primire organizată de țara gazdă, aceasta fiind urmată de o primă sesiune de networking, participanții fiind încurajați să împărtășească cu colegii lor aspecte legate de orașul, țara, școala lor și sistemul de educație din care provin.

Profesorii au luat parte la ateliere de lucru care au vizat o mai bună cunoaștere a platformei de eTwinning, spațiul de lucru al proiectului unde urmează a fi prezentate rezultatele obținute în urma parcugerii celor patru module ale proiectului. De asemenea ei au fost inițiați în utilizarea eficientă a  unor instrumente care sprijină managementul de proiecte precum Slack și Trello și  în cloud computing.

Vizita de lucru la Primăria din Kavala, unde participanții au fost primiți cu multă căldură și unde au fost discutate aspecte legate de istoria orașului, un loc cosmopolit și plin de farmec, a fost un bun prilej de a reafirma dorința tututor părților implicate în proiect de a contribui substanțial în vederea indeplinirii cu succes a obiectivelor asumate.

Partenerii s-au pus de acord asupra unui set comun de reguli legate de managementul de proiect, s-au discutat strategii de gestionare a conflictelor și managementul riscului, fiind ales și un mediator în caz de conflict. 

Desfășurat într-un cadru primitor, cu gazde atente și preocupate de starea de bine a participanților, cu parteneri flexibili și deschiși către comunicare și colaborare, considerăm că evenimentul  a fost un real succes.