În cel de-al treilea modul al proiectului Erasmus+ Destination:Happiness!, elevii au explorat legătura dintre mediul natural și gradul nostru de fericire. Oamenii sunt o parte a ecosistemului ("niciun om nu este o insulă" - nu numai în contextul ființei înconjurate de semeni, dar şi de natură), iar intervenţia noastră  asupra mediului natural are urmări, de cele mai multe ori, nefaste. Participanți au discutat în cadrul atelierelor de lucru teme actuale precum schimbările climatice, setul de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), importanța conștientizări consecințelor activității umane asupra mediului, rolul artelor în promovarea unui stil de viață în echilibru cu natura. Elevii au participat la o simulare MUN (Model United Nations) pe tema "Impactul schimbărilor climatice asupra sănătății". Participanții și-au asumat rolul de delegați ai diferitelor țări, au dezbătut, au căutat cele mai bune soluții și au încercat să ajungă la un acord privind măsurile ce ar putea fi luate pentru rezolvare problemei. Activitatea s-a finalizat prin redactarea și susținerea unei rezoluții printre ale cărei puncte s-au numărat: încurajarea utilizării energiei verzi, cooperarea la nivel mondial pentru dezvoltarea tehnologiei necesare tranziției spre surse de energie regenerabilă, extinderea campaniilor de informare la nivel global și susținerea țărilor în curs de dezvoltare în acțiunile de combatere a poluării.