ANUNȚ DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA MOBILITATE

SELECTIE ELEVI

PROIECT ERASMUS +

Actiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate, domeniul Formare Profesionala

Proiect nr. 2016-1-RO01-KA102-024199

Titlul proiectului: COMPETENTE DE TOP IN MEDIA

Perioada de formare – 14 zile – 25 iunie - 8 iulie 2017, Cordoba si Granada, Spania

Proiect aprobat pentru finantare, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, in cadrul Programului Erasmus+ - perioada de derulare 3.10.2016 – 2.11.2017

 

Ca urmare a aprobarii finantarii proiectului de mobilitati cu titlul „COMPETENTE DE TOP IN MEDIA”,cu numarul 2016-1-RO01-KA102-024199, in cadrul Programului Erasmus+, Actiunea KA1 – Mobilitatea persoanelor in scopul invatarii, in baza contractului de finantare incheiat cu ANPCDEFP, Colegiul National „Grigore Moisil” din Bucuresti va organiza un concurs de selectie pentru un numar de 10 elevi,clasa a XI-a,  filiera teoretică, profil real, specializarea matematica-informatica – pentru specializarea tehnoredactor (cod COR/343507), conform Programei scolare pentru Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.

 

Informatii generale despre proiect

Implementarea proiectului presupune activitati de mobilitate pentru 10 elevi, care se pregatesc sa obtina calificarea prin mobilitate europeana, cu scopul de a aprofunda si creste nivelul cunostintelor si al abilitatilor profesionale prin formare continua la nivel european. Prin implementarea proiectului se vor imbunatati competentele TIC, lingvistice, culturale.

 

Grupul tinta

Elevii selectionati vor avea capacitatea ca, pe baza pregatirii generale, lingvistice, pedagogice si culturale, prin competentele dobandite ca urmare a participarii la mobilitate, sa valorizeze si sa implementeze cunostintele prin:

- realizarea de materiale publicistice pentru site, revista digitala utilizand experienta dobandita prin plasament in Spania;

-promovarea rezultatelor mobilitatii: materiale publicistice tiparite, site, revista digitala;

- imbunatatirea capabilitatii de utilizare a tehnicilor IT in mass media.    

                                     

Obiectivele generale ale proiectului:

OG1. Cresterea nivelului de competenta al elevilor pentru procesarea computerizata text si imagine, oportunitati de orientare in cariera pentru insertia mai  activa pe piata muncii a absolventilor; 

OG2. Cresterea rolului decizional al echipei manageriale si al Consiliului profesoral in stabilirea ofertei educationale a scolii, adaptata la cerintele economice, sociale, la aspiratiile elevilor, la cerintele pietei muncii, imbunatatirea nivelului de competenta al profesorilor/formatorilor pentru utilizarea de tehnici pentru procesarea computerizata text si imagine, gestionarea programelor de formare profesionala initiala si continua in invatamantul tehnic/vocational.

In vederea atingerii obiectivelor generale ale proiectului, se propun urmatoarele obiective specifice, operationale:

 

 

ObS1. Cresterea nivelului de pregatire profesionala pentru 30 de formabili VET din liceele consortiului din municipiul Bucuresti, prin dezvoltarea de cunostinte, abilitati si competente pentru procesarea computerizata text si imagine prin actiuni de educatie non-formala prin invatare practica, furnizarea de produse media si materiale publicistice prin activitati practice in mobilitate, 3 fluxuri cu durata de 14 zile fiecare, cu 3 profesori insotitori, in Spania, la Cordoba si Granada;

ObS2. Cresterea nivelului de competente pedagogice si actualizarea cunostintelor de specialitate, dezvoltare personala si sociala pentru 6 cadre didactice VET din liceele consortiului si 1 formator al fundatiei, prin noi practici pedagogice pentru calitate superioara in formarea profesionala a elevilor pentru procesarea computerizata text si imagine, facilitarea insertiei pe piata muncii prin activitati desfasurate in Spania, la Cordoba si Granada, intr-o perioada de 14 zile - mobilitate;

ObS3. Cresterea calitativa a rolului educatiei non-formale prin promovarea unor metode noi de comunicare in mass media, cunostinte si abilitati dobandite prin dezvoltarea parteneriatului transnational romano – spaniol, pentru facilitarea accesului elevilor si al profesorilor/formator din unitati de invatamant active in domeniul educatiei si formarii,  la informatii cu relevanta pentru stimularea spiritului antreprenorial, intr-o perioada de 14 zile mobilitate in Spania, la Cordoba si Granada.

 

Profil grup ţintă :

  • 10 elevi şi 2 rezerve, clasa a XI-a, filiera teoretică, profil real, specializarea matematica-informatica – pentru specializarea Tehnoredactor(cod COR/343507) , conform Programei scolare pentru Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.
  • cunoaşterea limbii engleze la nivel minim B1 din Cadrul European Comun de Referinţă al

               Limbilor Străine;

  • elevi fără sancţiuni disciplinare, cu nota 10 la purtare;
  • elevi motivaţi, cu rezultate bune la învăţătură.

 

Selecția grupului țintă de participanți la mobilitate se va realiza prin promovarea unei metodologii care asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese.

 

Metode de selecție și pondere în rezultatul final

- Evaluarea dosarului de candidatură admis/respins

- Proba de evaluare scrisă și orală la limba engleză 30%

- Proba de evaluare scrisă la disciplina de specialitate 30%

- Proba de evaluare practică a competențelor – disciplina de specialitate 30%

- Evaluarea portofoliului individual 10%.

 

 

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu

 

11 - 14 aprilie  2017 ora 14.00 

Depunerea dosarului de candidatură

3 mai 2017

Evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor

3 mai 2017

Afișarea repartizării pe zile și săli la probele scrise și practice

4-5 mai 2017

Desfășurarea probelor scrise și practice

8 mai 2017

 

Afișarea rezultatelor la avizierul elevilor, pe situl liceului 

8 mai 2017

Depunerea contestațiilor la secretariat

9 mai 2017

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

 

Dosarele vor fi înregistrate la secretariatul scolii si vor fi ridicate de coordonatorul de proiect de la nivelul unitatii de invatamant.

Conditii de inscriere la concursul de selectie:

- Elevul să fie înscris în anul școlar 2016-2017 în clasa a XIa, profilul real,matematica- informatica.

- Elevul a obținut media anuală 10 la purtare și media anuală minim 8,00 la disciplina de specialitate in anul scolar 2015 – 2016.  

 

Conținutul dosarului de candidatură  

- Cerere de înscriere ; (vezi anexa 1)

- Scrisoare de intenție semnată de elev - scrisoare de intenție în care să argumenteze necesitatea participării în acest proiect din punct de vedere profesional;

- Recomandarea dirigintelui(vezi anexa 2)

- CV Europass semnat de titular având anexate copii xerox după documente justificative(se semneaza pe fiecare pagina)

- Copie după cartea de identitate;

- Portofoliul individual al candidatului (contribuție la proiecte, participare la concursuri de specialitate, colaborări cu firme, certificări digitale și lingvistice).

-Acordul parintilor(vezi anexa 3)

 

Toate documentele vor fi listate in 2 exemplare

In ordinea descrescătoare a mediilor se aleg 10 participanți și 2 rezerve.

 

 

 

 

 

ANUNȚ DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA MOBILITATE

SELECTIE ELEVI

PROIECT ERASMUS +

Actiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate, domeniul Formare Profesionala

Proiect nr. 2016-1-RO01-KA102-024199

Titlul proiectului: COMPETENTE DE TOP IN MEDIA

Perioada de formare – 14 zile – 25 iunie - 8 iulie 2017, Cordoba si Granada, Spania

Proiect aprobat pentru finantare, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, in cadrul Programului Erasmus+ - perioada de derulare 3.10.2016 – 2.11.2017

 

Ca urmare a aprobarii finantarii proiectului de mobilitati cu titlul „COMPETENTE DE TOP IN MEDIA”,cu numarul 2016-1-RO01-KA102-024199, in cadrul Programului Erasmus+, Actiunea KA1 – Mobilitatea persoanelor in scopul invatarii, in baza contractului de finantare incheiat cu ANPCDEFP, Colegiul National „Grigore Moisil” din Bucuresti va organiza un concurs de selectie pentru un numar de 10 elevi,clasa a XI-a,  filiera teoretică, profil real, specializarea matematica-informatica – pentru specializarea tehnoredactor (cod COR/343507), conform Programei scolare pentru Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.

 

Informatii generale despre proiect

Implementarea proiectului presupune activitati de mobilitate pentru 10 elevi, care se pregatesc sa obtina calificarea prin mobilitate europeana, cu scopul de a aprofunda si creste nivelul cunostintelor si al abilitatilor profesionale prin formare continua la nivel european. Prin implementarea proiectului se vor imbunatati competentele TIC, lingvistice, culturale.

 

Grupul tinta

Elevii selectionati vor avea capacitatea ca, pe baza pregatirii generale, lingvistice, pedagogice si culturale, prin competentele dobandite ca urmare a participarii la mobilitate, sa valorizeze si sa implementeze cunostintele prin:

- realizarea de materiale publicistice pentru site, revista digitala utilizand experienta dobandita prin plasament in Spania;

-promovarea rezultatelor mobilitatii: materiale publicistice tiparite, site, revista digitala;

- imbunatatirea capabilitatii de utilizare a tehnicilor IT in mass media.    

                                     

Obiectivele generale ale proiectului:

OG1. Cresterea nivelului de competenta al elevilor pentru procesarea computerizata text si imagine, oportunitati de orientare in cariera pentru insertia mai  activa pe piata muncii a absolventilor; 

OG2. Cresterea rolului decizional al echipei manageriale si al Consiliului profesoral in stabilirea ofertei educationale a scolii, adaptata la cerintele economice, sociale, la aspiratiile elevilor, la cerintele pietei muncii, imbunatatirea nivelului de competenta al profesorilor/formatorilor pentru utilizarea de tehnici pentru procesarea computerizata text si imagine, gestionarea programelor de formare profesionala initiala si continua in invatamantul tehnic/vocational.

In vederea atingerii obiectivelor generale ale proiectului, se propun urmatoarele obiective specifice, operationale:

 

 

ObS1. Cresterea nivelului de pregatire profesionala pentru 30 de formabili VET din liceele consortiului din municipiul Bucuresti, prin dezvoltarea de cunostinte, abilitati si competente pentru procesarea computerizata text si imagine prin actiuni de educatie non-formala prin invatare practica, furnizarea de produse media si materiale publicistice prin activitati practice in mobilitate, 3 fluxuri cu durata de 14 zile fiecare, cu 3 profesori insotitori, in Spania, la Cordoba si Granada;

ObS2. Cresterea nivelului de competente pedagogice si actualizarea cunostintelor de specialitate, dezvoltare personala si sociala pentru 6 cadre didactice VET din liceele consortiului si 1 formator al fundatiei, prin noi practici pedagogice pentru calitate superioara in formarea profesionala a elevilor pentru procesarea computerizata text si imagine, facilitarea insertiei pe piata muncii prin activitati desfasurate in Spania, la Cordoba si Granada, intr-o perioada de 14 zile - mobilitate;

ObS3. Cresterea calitativa a rolului educatiei non-formale prin promovarea unor metode noi de comunicare in mass media, cunostinte si abilitati dobandite prin dezvoltarea parteneriatului transnational romano – spaniol, pentru facilitarea accesului elevilor si al profesorilor/formator din unitati de invatamant active in domeniul educatiei si formarii,  la informatii cu relevanta pentru stimularea spiritului antreprenorial, intr-o perioada de 14 zile mobilitate in Spania, la Cordoba si Granada.

 

Profil grup ţintă :

  • 10 elevi şi 2 rezerve, clasa a XI-a, filiera teoretică, profil real, specializarea matematica-informatica – pentru specializarea Tehnoredactor(cod COR/343507) , conform Programei scolare pentru Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.
  • cunoaşterea limbii engleze la nivel minim B1 din Cadrul European Comun de Referinţă al

               Limbilor Străine;

  • elevi fără sancţiuni disciplinare, cu nota 10 la purtare;
  • elevi motivaţi, cu rezultate bune la învăţătură.

 

Selecția grupului țintă de participanți la mobilitate se va realiza prin promovarea unei metodologii care asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese.

 

Metode de selecție și pondere în rezultatul final

- Evaluarea dosarului de candidatură admis/respins

- Proba de evaluare scrisă și orală la limba engleză 30%

- Proba de evaluare scrisă la disciplina de specialitate 30%

- Proba de evaluare practică a competențelor – disciplina de specialitate 30%

- Evaluarea portofoliului individual 10%.

 

 

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu

 

11 - 14 aprilie  2017 ora 14.00 

Depunerea dosarului de candidatură

3 mai 2017

Evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor

3 mai 2017

Afișarea repartizării pe zile și săli la probele scrise și practice

4-5 mai 2017

Desfășurarea probelor scrise și practice

8 mai 2017

 

Afișarea rezultatelor la avizierul elevilor, pe situl liceului 

8 mai 2017

Depunerea contestațiilor la secretariat

9 mai 2017

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

 

Dosarele vor fi înregistrate la secretariatul scolii si vor fi ridicate de coordonatorul de proiect de la nivelul unitatii de invatamant.

Conditii de inscriere la concursul de selectie:

- Elevul să fie înscris în anul școlar 2016-2017 în clasa a XIa, profilul real,matematica- informatica.

- Elevul a obținut media anuală 10 la purtare și media anuală minim 8,00 la disciplina de specialitate in anul scolar 2015 – 2016.  

 

Conținutul dosarului de candidatură  

- Cerere de înscriere ; (vezi anexa 1)

- Scrisoare de intenție semnată de elev - scrisoare de intenție în care să argumenteze necesitatea participării în acest proiect din punct de vedere profesional;

- Recomandarea dirigintelui(vezi anexa 2)

- CV Europass semnat de titular având anexate copii xerox după documente justificative(se semneaza pe fiecare pagina)

- Copie după cartea de identitate;

- Portofoliul individual al candidatului (contribuție la proiecte, participare la concursuri de specialitate, colaborări cu firme, certificări digitale și lingvistice).

-Acordul parintilor(vezi anexa 3)

 

Toate documentele vor fi listate in 2 exemplare

In ordinea descrescătoare a mediilor se aleg 10 participanți și 2 rezerve.